آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مرحله دوم مناقصه خدمات سرویس ایاب ذهاب کارکنان کارکنان شرکت پاکدیس

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه حمل محدود شرکت پاکدیس (ساندیس) ارومیه جهت ارسال محصولات به نقاط مختلف کشور

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه عمومی شرکت پاکدیس ( سهامی عام )

آگهی مزایده

آگهی مزایده ویژه

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه حمل محدود شرکت پاکدیس (ساندیس) ارومیه جهت ارسال محصولات به نقاط مختلف کشور

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه عمومی شرکت پاکدیس ( سهامی عام )

اطلاعیه

اطلاعیه ویژه

به اطلاع اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل جهت شرکت در مناقصه اجرای دستمزدی نمای ساختمان سالنهای تولید و انبار را دارند می رساند یک ردیف عنوان کار به موضوع اسناد مناقصه اضافه گردیده است.

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه عمومی شرکت پاکدیس ( سهامی عام )

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه عمومی شرکت پاکدیس ( سهامی عام )