آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه تابلو بانک خازنی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

اگهی مناقصه خرید دو دستگاه تابلو فشار ضعیف و یک دستگاه تابلو برق

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

مناقصه خرید دیزل ژنراتور

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه عمومی شرکت پاکدیس ( سهامی عام )

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای تاسیسات مکانیکی سردخانه مخازن

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه خرید وساخت تابلوهای برق پروژه سردخانه مخازن

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای عملیات ساختمانی دپوی ضایعات

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای فونداسیون سوله سه دهنه

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای با مصالح دیوارکشی زمینهای شرکت پاکدیس به ارتفاع 2 متر و طول 875 متر

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای با مصالح نمای سر درب شرکت پاکدیس