• 90
  • 52 مرتبه
آگهی مزایده

آگهی مزایده

1400/01/19 03:12:46 ب.ظ

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس

1- انواع لوازم اداری ضایعاتی، مستعمل و مازاد بر نیاز

2- انواع لوازم و تجهیزات و شیرآلات برقی، قطعات الکترونیکی، فنی و کارگاهی ضایعاتی، مستعمل و مازد بر نیاز

3- انواع ضایعات نایلون، PET، پریفرم، گونی، کارتن و خوراک دام و ...

الف: زمان بازدید، دریافت لیست اقلام و سایر شرایط مزایده، ارائه پیشنهاد قیمتی و شرکت در مزایده از مورخه 1400/01/15 لغایت ساعت 14:20 مورخه 1400/01/26 در ساعات اداری میباشد.

ب: محل بازدید و برگزاری مزایده: ارومیه کیلومتر 3 جاده دریا، شرکت پاکدیس

تلفن تماس: 04432381600 (آقای محمودی)

ج: زمان برگزاری مزایده: ساعت 10:00 مورخه 1400/01/28

 اسناد مزایده