• 87
  • 145 مرتبه
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

1399/09/09 04:22:11 ب.ظ

شرکت پاکدیس درنظر دارد اجرای دستمزدی عملیات کاشیکاری و سرامیک کاری سالنهای تولید وانبار شرکت را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت واگذار نماید.  لذا آندسته از شرکت هایی که تمایل دارند در این مناقصه شرکت نمایند می توانند ضمن مراجعه به اسناد مناقصه پیوستی نسبت به مطالعه و تکمیل فرم پیشنهادی قیمت و ارسال آن اقدام نمایند. 

مهلت تحویل پاکت مدارک: پایان وقت اداری 99/09/16

شماره تماس: 32332020-044

نشانی محل تحویل اسناد: 

 ارومیه، کیلومتر سه جاده قدیم دریا ( گلمانخانه ) شرکت پاکدیس، کد پستی 5735198111 ، صندوق پستی 416

تهران، خیابان انقلاب، بعد از پارک دانشجو، نرسیده به پل کالج، ساختمان 85، طبقه هفتم. کد پستی 1133766544

 اسناد مناقصه