• 86
  • 197 مرتبه
آگهی مزایده

آگهی مزایده

1399/09/02 04:49:07 ب.ظ

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس

1- انواع لوازم اداری ضایعاتی، مستعمل و مازاد بر نیاز

2- انواع لوازم و تجهیزات و شیرآلات برقی، قطعات الکترونیکی، فنی و کارگاهی ضایعاتی، مستعمل و مازد بر نیاز

3- انواع ضایعات نایلون، PET، پریفرم، گونی، کارتن و..

الف: زمان بازدید، دریافت لیست اقلام و سایر شرایط مزایده، ارائه پیشنهاد قیمتی و شرکت در مزایده از مورخه 99/09/01 لغایت ساعت 14:20 مورخه 99/09/10 در ساعات اداری میباشد.

ب: محل بازدید و برگزاری مزایده: ارومیه کیلومتر 3 جاده دریا، شرکت پاکدیس

تلفن تماس: 04432381600 (آقای محمودی)

ج: زمان برگزاری مزایده: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخه 99/09/11

  اسناد مزایده