• 56
  • 275 مرتبه
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

1399/06/18 12:56:51 ب.ظ

شرکت پاکدیس درنظر دارد دو دستگاه تابلو بانک خازنی اتوماتیک 2000 آمپر ( هر کدام دارای دو سلول ) خریداری نماید. لذا آندسته از شرکت هایی که تمایل دارند در این مناقصه شرکت نمایند می توانند ضمن مراجعه به اسناد مناقصه پیوستی نسبت به مطالعه و تکمیل فرم پیشنهادی قیمت و ارسال آن اقدام نمایند.

مهلت تحویل پاکت مدارک: پایان وقت اداری 99/06/27

نشانی محل تحویل اسناد: 

 ارومیه، کیلومتر سه جاده قدیم دریا ( گلمانخانه ) شرکت پاکدیس، کد پستی 5735198111 ، صندوق پستی 416

تهران، خیابان انقلاب، بعد از پارک دانشجو، نرسیده به پل کالج، ساختمان 85، طبقه هفتم. کد پستی 1133766544

 اسناد و مدارک مناقصه