• 55
  • 260 مرتبه
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

1399/06/18 12:46:53 ب.ظ

شرکت پاکدیس درنظر دارد دو دستگاه تابلو فشار ضعیف سه سلوله 20کیلو ولت و یک دستگاه تابلو برق سه سلوله فشار قوی 20کیلو ولت خرداری نماید.  لذا آندسته از شرکت هایی که تمایل دارند در این مناقصه شرکت نمایند می توانند ضمن مراجعه به اسناد مناقصه پیوستی نسبت به مطالعه و تکمیل فرم پیشنهادی قیمت و ارسال آن اقدام نمایند.

مهلت تحویل پاکت مدارک: پایان وقت اداری 99/06/27

نشانی محل تحویل اسناد: 

 ارومیه، کیلومتر سه جاده قدیم دریا ( گلمانخانه ) شرکت پاکدیس، کد پستی 5735198111 ، صندوق پستی 416

تهران، خیابان انقلاب، بعد از پارک دانشجو، نرسیده به پل کالج، ساختمان 85، طبقه هفتم. کد پستی 1133766544

  اسناد و مدارک مناقصه