• 54
  • 253 مرتبه
آگهی مناقصه

آگهی مناقصه

1399/06/17 09:59:08 ق.ظ

شرکت پاکدیس درنظر دارد یک دستگاه دیزل ژنراتور با مارک PERKINZ به ظرفیت 1250 KWA دائم کار خریداری نماید لذا آندسته از شرکتهایی که تمایل دارند در این مناقصه شرکت فرمایند می توانند ضمن مراجعه به اسناد مناقصه پیوستی نسبت به مطالعه مشخصات کامل دستگاه مورد نظر و تکمیل فرم پیشنهادی قیمت و ارسال آن اقدام نمایند.

مهلت تحویل پاکت مدارک: پایان وقت اداری 99/06/26

نشانی محل تحویل اسناد:

 ارومیه کیلو متر سه جاده قدیم دریا ( گلمانخانه ) شرکت پاکدیس . کد پستی 5735198111 ، صندوق پستی 416

تهران خیابان انقلاب بعد از پارک دانشجو نرسیده به پل کالج ساختمان 85 طبقه هفتم.  کد پستی 1133766544

 اسناد مناقصه خرید دیزل ژنراتور