بهینه سازی و مرمت آسفالت خیابانهای محوطه کارخانه واحد ارومیه پاکدیس
1394 شهریور چهارم ،چهارشنبه، ساعت 17:58

با توجه به قدمت بیش از چهل ساله واحد ارومیه شرکت پاکدیس آسفالت خیابانهای موجود در محوطه کارخانه فرسوده و نیاز به تخریب ، زیر سازی و آسفالت مجدد داشت به همین منظور تصمیم براین شد که در فاز اول نزدیک به 10000 متر مربع از این آسفالت خیابانها را مرمت نماید و در راستای این امر عملیات تخریب ، زیر سازی و آسفالت خیابانهای مورد نظر انجام و به اتمام رسید . هزینه اجرای این طرح بیش از دو میلیارد ریال می باشد .