اماده سازی واحد سردشت شرکت پاکدیس
1394 شهریور یکم ،یکشنبه، ساعت 17:57

با توجه به نزدیکی فصل دریافت محصول انگور قرمز در منطقه سردشت امر سرویس و آماده سازی خطوط تولید کنسانتره واحد سردشت به اتمام رسیده و پیش بینی می شود دریافت محصول انگور قرمز از باغداران محترم منطقه از مورخه 94/06/12 شروع گردد .