اتمام طرح توسعه سیلوی دریافت سیب درختی خط دریافت کنسانتره واحد ارومیه شرکت پاکدیس
1394 مرداد بیست و ششم ،دوشنبه، ساعت 17:46

طرح توسعه سیلوی دریافت سیب درختی واحد کنسانتره ارومیه به منظور افزایش ظرفیت دریافت و دپوی محصول و بهینه نمودن فضا و شرایط نگهداری محصول در زمینی به مساحت 5000 متر مربع در داخل محوطه کارخانه اجرا و آماده بهره برداری برای فصل جاری گردید . با اتمام این طرح ظرفیت سیلوی دریافت سیب درختی به بیش از 2000 تن افزایش یافت و این امکان را فراهم نمود که مصرف حداقل 6 روز مصرف خط تولید ذخیره و به تدریج به خط تولید ارسال گردد ، این طرح با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال اجرا گردید .