زندگی با پاکدیس

گروه کارخانجات پاکدیس محصولات خود را مطابق استاندارد های ايران و استاندارد بين المللی توليد می کند. اين شركت موفق به اخذ استاندارد بين المللی ISO 9001 و HACCP از شركت TUV NORD آلمان شده و كارخانجات اين شركت، مجهز به آزمايشگاه های استاندارد و سيستم كنترل كيفيت می باشد. نظارت و كنترل، از مرحله انتخاب و دريافت ميوه آغاز و مراحل توليد و نگهداری محصول در انبار و حمل و تحويل محصول به مصرف كننده را در بر می گيرد تا محصول ارائه شده رضايت مشتريان را فراهم آورد ، همچنين، بر اساس تعهد و التزام عملی شركت، به توليد و عرضه محصولاتی كه رضايت كامل مصرف كنندگان را فراهم آورد، شركت پاكديس نظر سنجی ادواری را به منظور آگاهی از آخرين نظرات مصرف كنندگان در باره كيفیت محصولات توليدی در دستور كار خود قرارداده است و به طور مرتب هر 6 ماه يك بار آن را به انجام می رساند تا نظرات و عقايد ارزشمند مشتريان را سرلوحه اقدامات شركت در برآوردن نيازهای آنان قراردهد، همچنين اين شركت موفق به اخذ لوح و تنديس واحد نمونه كشور از دست رياست محترم جمهوری اسلامی در سال 1385 گردیده است. استفاده از تكنولوژی روز دنيا در فرآوری و بسته بندی، برای ارائه بهترين كيفيت وبا هدف جلب اعتماد و رضايت مشتريان، سرلوحه اقدامات و فعاليت های اين شركت می باشد. مهمترین اهداف شرکت درراستای توسعه پایدار به شرح ذیل تعریف گردیده است:

  • افزايش سطح رضايت مندی مشتريان با توليد محصولات سالم و طبيعی و موثر بر سلامتی افراد و جامعه
  • افزایش سطح بهداشتی و ايمنی محصولات شركت
  • افزایش سطح آموزشی و بهداشتی كاركنان
  • توسعه محصول و بازار با استفاده از راه اندازی خطوط و توليد محصولات جديد
  • دست يابی به سهم بيشتری از بازار
  • حفظ تجهيزات و ماشين آلات موثر بر كيفيت و بهداشت ، در سطح مناسب و مطلوب
  • كاهش ضايعات توليد و توقفات
  • افزایش مشاركت كاركنان در امور شركت
  • گام برداشتن در راه پیشرفت، با استفاده از مدل پیشرفت سازمانی EFQM