آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای عملیات ساختمانی دپوی ضایعات

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای فونداسیون سوله سه دهنه

تولید و عرضه نوشیدنی انرژی زا کوگنت در بسته بندی قوطی 250 سی سی

تولید و عرضه نوشیدنی انرژی زا کوگنت در بسته بندی قوطی 250 سی سی ویژه

شرکت پاکدیس محصول جدید نوشیدنی انرژی زا با برند کوگنت را در بسته بندی قوطی 250 سی سی به بازار عرضه نمود.

بازدید سعود احمد البروانی سفیر سلطنت عمان از شرکت پاکدیس

بازدید سعود احمد البروانی سفیر سلطنت عمان از شرکت پاکدیس ویژه

سعود احمد البروانی سفیر سلطنت عمان در جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه 12 شهریورماه 98 از شرکت پاکدیس بازدید کرد.

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای با مصالح دیوارکشی زمینهای شرکت پاکدیس به ارتفاع 2 متر و طول 875 متر

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای با مصالح نمای سر درب شرکت پاکدیس

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه اجرای عملیات ساختمانی ساخت سپتیک

تمدید مهلت شرکت در مناقصه

تمدید مهلت شرکت در مناقصه ویژه

مهلت تحویل پاکت مدارک شرکت در مناقصه تامین مصالح, ساخت, حمل و نصب سوله شرکت پاکدیس تا مورخه 98/05/30 تمدید گردید.

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه تامین مصالح, ساخت, حمل و نصب سوله سه دهنه 22 متری به متراژحدوداً 10692 متر مربع

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه ویژه

آگهی مناقصه آسفالت خیابانهای داخلی شرکت پاکدیس به متراژ تقریبی10،000 متر مربع