• 32
  • 463 مرتبه
آگهی مزایده

آگهی مزایده

1398/10/07 07:54:44 ق.ظ

آگهی مزایده عمومی شرکت پاکدیس ارومیه (نوبت اول)

1_ لوازم اداری مستعمل، ضایعاتی و مازاد برنیاز                               

   2- انواع لوازم فنی، تولیدی و کارگاهی مستعمل، ضایعاتی و مازاد برنیاز                               

3- انواع ضایعاتی نایلون، PET، گونی، کارتن، آهن آلات، گالن، خرده شیشه و ....

الف: زمان بازدید و دریافت لیست اقلام و سایر شرایط مزایده از مورخۀ 98/10/11 لغایت ساعت 14:20 مورخۀ 98/10/23 در ساعات اداری میباشد.

ب: زمان ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از مورخۀ 98/10/11  لغایت ساعت 14:20 مورخۀ 98/10/23 میباشد.

ج: محل بازدید و برگزاری مزایده: ارومیه _ کیلومتر 3 جاده دریا _ شرکت پاکدیس.

تلفن تماس جهت هر گونه پرسش و دریافت لیست اقلام مزایده: 32356036_044 و 09192337432 آقای محمودی

د: زمان برگزاری مزایده: صبح روز سه شنبه مورخۀ 98/10/24

 اسناد و مدارک